Poskytujeme komplexní prenatální péči:

pro fyziologické i rizikové těhotné,

prenatální péči o dvoučetné gravidity,

biochemický screening vrozených vývojových vad,

komplexní třístupňový ultrazvukový screening se zaměřením na odhalování vrozených vývojových vad,

V péči o rizikové těhotné úzce spolupracujeme s gynekologicko-porodnickým oddělením Svitavské nemocnice, Pardubické krajské nemocnice a dalšími klinickými pracovišti.