Česká republika stále patří mezi země s nejvyšším výskytem a bohužel i nejvyšší úmrtností na zhoubný nádor děložního čípku. Přitom se dá říci, že většina těchto tragédií je zbytečná. Pravidelné roční prohlídky dokážou odhalit přes 99% předrakovinných stavů. Jako vyšetřovací metoda se používá jednak kolposkopie – to je metoda, při níž se pomocí přístroje jménem kolposkop zvětší obraz čípku, aby bylo možno odhalit i malá ložiska patologické sliznice – a jednak cytologie, což je stěr z čípku, který se po fixaci na sklo odešle do specializované laboratoře, kde je barven a potom prohlédnut patologem,erudovaným v oboru cytologie.

V našem případě jsou stěry odesílány do atestované laboratoře Patologie Litomyšl s.r.o.. Takzvaná expertní kolposkopie se provádí v případech, kdy je určitý rozdíl mezi cytologickým a kolposkopickým hodnocením. Nutná je zde patřičná kvalifikace provádějícího lékaře.

 

Nabízené služby